Zapytania ofertowe

Dostawa czterech form kompozytowych
Laptop
Zakup witryny do sprzedaży internetowej
Zapytanie – witryna do sprzedaży internetowej

Załączniki do zapytania:

Formularz oferty

Oświadczenie

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

Informacja – witryna do sprzedaży internetowej