ŻYWICE, ŻELKOTY

ŻYWICE

Istnieje wiele rodzajów żywic syntetycznych, jednak do produkcji na skale przemysłową używa się dwóch rodzajów. Mianowicie żywice epoksydowe i poliestrowe. Oba te materiały służą do konstrukcji kompozytów i produkcji form, jednak mają między sobą kilka znaczących różnic, które warto znać przed ich wyborem.

Żywica epoksydowa jest to chemoutwardzalna cząsteczka, która zawiera przynajmniej dwie grupy epoksydowe. Jest to rodzaj lepiszcza zbudowany na bazie żywic syntetycznych, które używane są do wytwarzania tworzyw sztucznych o podwyższonej odporności na temperaturę oraz nierozpuszczalnych w wodzie. W zależności od swojej masy cząsteczkowej może być w formie ciała stałego, jak i również niezbyt rzadkiej lepkiej masy. Żywice epoksydowe wykorzystuje się głównie do budowy form produkcyjnych, różnego rodzajów klejów i jako spoiwo laminatów konstrukcyjnych. Żywice epoksydowe dzięki swym właściwościom elektroizolującym, również znajdują zastosowanie w elektrotechnice i elektryce.

Żywice poliestrowe również wywodzą się z grupy żywic syntetycznych, jednak różnią się od epoksydowych składem oraz zastosowaniem. Głównym składnikiem żywic poliestrowych są najczęściej poliestry. Żywica poliestrowe używane są do ręcznego laminowania elementów oraz również jako składniki różnego rodzaju klejów, czy szpachli. Żywice poliestrowe są tańsze od epoksydowych, ale dodatkowym kosztem jest wygrzewanie, w celu uzyskania pełnych właściwości laminatu.

ŻELKOTY

Warto teraz wspomnieć jeszcze o żelkotach, które są sciśle związane z żywicami oraz wytwarzaniem form. Żeby lepiej zrozumieć to pojęcie wyjaśnijmy najpierw czym jest żelkot i jakie jego rodzaje możemy spotkać.

Ogólna definicja żelkotów jest dość skomplikowana i nie każdy mógłby ją zrozumieć bez specjalistycznej wiedzy, tak więc nieco ją uprościmy. Żelkot to inaczej żywica żelkotowa na bazie poliestrów lub epoksydów która przede wszystkim nadaje gotowym wyrobom odporność i trwałość, a po za tym pożądany kolor i połysk. W zależności od tego jaką powłokę zewnętrzną chce się uzyskać, stosuje się różnego rodzaju żelkoty. Do wykonania form używa się żelkotów o dużej twardości oraz odporności na ścieranie i czynniki chemiczne. Z kolei w przypadku kiedy żelkot będzie stanowił powłokę wykończeniową w gotowych elementach kompozytowych jego głównymi cechami będą: odporność na promienie UV, polerowalność w celu nadania połysku, oraz odporność na warunki pogodowe.

Do żelkotów można również zaliczy żelkoty silikonowe, które sprawdzają się w produkcji elementów o nieregularnych kształtach takich jak: figurki, rzeźby i wszędzie tam gdzie mamy ujemne kąty, a widoczna linia podziału jest niewskazana.

Zastosowanie:

  • formy wtryskowe
  • formy do wyrobów produktów z pianki integralnej
  • formy odlewnicze
  • formy kompozytowe do wyrobów laminatów